Katakana composés


 

Katakana


 

L’ajout d’une version réduite du katakana ya, yu ou yo (respectivement ャ, ュ ou ョ) transforme la voyelle i qui la précède et forme une nouvelle prononciation.

Exemples :
キ + ヤ = キャ kya.
ニ + ユ = ニュ nyu.

KYA

KYU

KYO

GYA

GYU

GYO

SHA

SHU

SHO

JA

JU

JO

CHA

CHU

CHO

JA

JU

JO

NYA

NYU

NYO

HYA

HYU

HYO

BYA

BYU

BYO

PYA

PYU

PYO

MYA

MYU

MYO

RYA

RYU

RYO


 

Quiz