Kanji tête

Retrouvez ici tout ce qu’il faut savoir sur le kanji tête 頭 !


 

Kanji


 

Kanji tête

JLPT N4
Tête
Classificateur des grands animaux
Onyomi : ZU, TOU
Kunyomi : atama, kashira

Clés : 頭
Traits : 16

Kanji 頭 tracé 1 Kanji 頭 tracé 2 Kanji 頭 tracé 3 Kanji 頭 tracé 4 Kanji 頭 tracé 5 Kanji 頭 tracé 6 Kanji 頭 tracé 7 Kanji 頭 tracé 8 Kanji 頭 tracé 9 Kanji 頭 tracé 10 Kanji 頭 tracé 11 Kanji 頭 tracé 12 Kanji 頭 tracé 13 Kanji 頭 tracé 14 Kanji 頭 tracé 15 Kanji 頭 tracé 16


 

Vocabulaire


 

JLPT Français Kanji / Kana Romaji

N5

Tête

Atama

N3

Avoir mal à la tête

頭が痛い

Atama ga itai

N3

Intelligent

頭がいい

Atama ga ii

N3

Mal de tête

頭痛

Zutsuu

N1

Pencher la tête

頭を下げる

Atama o sageru


 

Classificateur


 

Classificateur des grands animaux

象 Éléphant
熊 Ours
馬 Cheval
Nombre Kanji / Kana Romaji

Combien ?

何頭

Nantou

1

一頭

Ittou

2

二頭

Nitou

3

三頭

Santou

4

四頭

Yontou

5

五頭

Gotou

6

六頭

Rokutou

7

七頭

Shichitou / Nanatou

8

八頭

Hattou

9

九頭

Kyuutou

10

十頭

Juttou

Laisser un commentaire