Kanji


 

Kanji domestiquer, élever, nourrir

JLPT N1
Domestiquer, élever (animal), nourrir (animal)
Onyomi : SHI
Kunyomi : ka

Clé : 飼
Traits : 13

Kanji 飼 tracé 1 Kanji 飼 tracé 2 Kanji 飼 tracé 3 Kanji 飼 tracé 4 Kanji 飼 tracé 5 Kanji 飼 tracé 6 Kanji 飼 tracé 7 Kanji 飼 tracé 8 Kanji 飼 tracé 9 Kanji 飼 tracé 10 Kanji 飼 tracé 11 Kanji 飼 tracé 12 Kanji 飼 tracé 13


 

Vocabulaire


 

JLPT Français Kanji / Kana Romaji

N3

Avoir (animaux)

飼う

Kau

N1

Élever (animaux)

飼育する

Shiiku suru

N1

Propriétaire d’un animal domestique

飼い主

Kainushi

NE

Chien domestique

飼い犬

Kaiinu

Laisser un commentaire