Kanji


 

Kanji défense, protection

JLPT N1
Défense, protection
Onyomi : EI
Kunyomi :

Clé : 衛
Traits : 16

Kanji 衛 tracé 1 Kanji 衛 tracé 2 Kanji 衛 tracé 3 Kanji 衛 tracé 4 Kanji 衛 tracé 5 Kanji 衛 tracé 6 Kanji 衛 tracé 7 Kanji 衛 tracé 8 Kanji 衛 tracé 9 Kanji 衛 tracé 10 Kanji 衛 tracé 11 Kanji 衛 tracé 12 Kanji 衛 tracé 13 Kanji 衛 tracé 14 Kanji 衛 tracé 15 Kanji 衛 tracé 16


 

Vocabulaire


 

JLPT Français Kanji / Kana Romaji

N2

Hygiénique

衛生的な

Eiseiteki na

N1

Hygiène

衛生

Eisei

Laisser un commentaire