Kanji


 

Kanji supporter, endurer, résister

JLPT N1
Supporter, endurer, résister
Onyomi : TAI
Kunyomi : ta

Clé : 耐
Traits : 9

Kanji 耐 tracé 1 Kanji 耐 tracé 2 Kanji 耐 tracé 3 Kanji 耐 tracé 4 Kanji 耐 tracé 5 Kanji 耐 tracé 6 Kanji 耐 tracé 7 Kanji 耐 tracé 8 Kanji 耐 tracé 9


 

Vocabulaire


 

JLPT Français Kanji / Kana Romaji

N3

Insupportable

耐えられない

Taerarenai

N2

Supporter, endurer

une épreuve, une difficulté

耐える

Taeru

Laisser un commentaire