Kanji


 

Kanji tatami, natte, replier

JLPT N1
Tatami, natte, replier
Classificateur des tatamis
Onyomi : JOU
Kunyomi : tatami, tata

Clés : 畳 田
Traits : 12

Kanji 畳 tracé 1 Kanji 畳 tracé 2 Kanji 畳 tracé 3 Kanji 畳 tracé 4 Kanji 畳 tracé 5 Kanji 畳 tracé 6 Kanji 畳 tracé 7 Kanji 畳 tracé 8 Kanji 畳 tracé 9 Kanji 畳 tracé 10 Kanji 畳 tracé 11 Kanji 畳 tracé 12


 

Vocabulaire


 

JLPT Français Kanji / Kana Romaji

N4

Tatami

Tatami


 

Classificateur


 

Classificateur des tatamis

Au Japon, il est fréquent de mesurer la surface d’une pièce en nombre de tatamis plutôt qu’en m².

畳 Tatami
Nombre Kanji / Kana Romaji

Combien ?

何畳

Nanjou

1

一畳

Ichijou

2

二畳

Nijou

3

三畳

Sanjou

4

四畳

Yonjou

5

五畳

Gojou

6

六畳

Rokujou

7

七畳

Nanajou

8

八畳

Hachijou

9

九畳

Kyuujou

10

十畳

Juujou

Laisser un commentaire