Kanji


 

Kanji se noyer

JLPT N1
Se noyer
Onyomi : DEKI
Kunyomi : obo

Clés : 溺 弱
Traits : 13

Kanji 溺 tracé 1 Kanji 溺 tracé 2 Kanji 溺 tracé 3 Kanji 溺 tracé 4 Kanji 溺 tracé 5 Kanji 溺 tracé 6 Kanji 溺 tracé 7 Kanji 溺 tracé 8 Kanji 溺 tracé 9 Kanji 溺 tracé 10 Kanji 溺 tracé 11 Kanji 溺 tracé 12 Kanji 溺 tracé 13


 

Vocabulaire


 

JLPT Français Kanji / Kana Romaji

N3

Se noyer

溺れる

Oboreru

NE

Se noyer

溺死する

Dekishi suru

Laisser un commentaire